Önhöz közel

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) verseny szabadságával kapcsolatos (ún. antitröszt) jogalkalmazói tevékenysége alapvetően három területre, a versenykorlátozó megállapodások, az erőfölénnyel való visszaélések és a vállalatok közötti összefonódások (fúziók) vizsgálatára terjed ki. Ezekről a témákról az utca emberének valószínűleg nagyméretű vállalatok közötti titkos megállapodások (kartellek), vagy monopolhelyzetben lévő szolgáltatók visszaélései, esetleg nemzetközileg is jelentős cégek közötti felvásárlások jutnak eszébe. A GVH azonban nem csak országosan is jelentős ügyekkel, hanem a fogyasztókhoz kifejezetten közel álló, helyi versenyproblémákkal is foglalkozik.

A vállalatok közötti megállapodásoknak számos formája létezhet. Ezek egy része kifejezetten előnyösen hathat a versenyre, más megállapodások viszont alkalmasak lehetnek a verseny korlátozására. Kisebb piaci szereplők csekély jelentőségű megállapodásai nem tiltottak, azonban a megállapodások bizonyos formái (így az árak rögzítése, vagy a piacok egymás közötti felosztása) mindenképpen a versenytörvény tilalmába ütköznek, függetlenül attól, hogy milyen méretű vállalkozásokról van szó. Ennek megfelelően tilalomba ütközhet például egy olyan, árakra vonatkozó megállapodás, amelyet a helyi vendéglátóipari egységek, pékségek, taxisok, stb. kötnek egymással.

A fogyasztók a helyi piacokon számos erőfölényben lévő vállalkozással találkozhatnak. Ezek egy része az adott piac sajátosságai miatt egyedüli (monopol) szereplő a piacon, azaz egyáltalán nem szembesül a versennyel, és a magas beruházási költségek, valamint a hálózat megkettőzésének irracionális volta miatt nem is várható az, hogy más szereplő piacra lépjen (ilyen szolgáltató lehet például a helyi vízszolgáltató). Más esetekben az erőfölény ténye abból fakad, hogy a szolgáltató jogi monopóliumot szerez egy adott szolgáltatás nyújtására (ilyen szolgáltató lehet például a helyi hulladékszállító vagy a temetkezési vállalat). Fontos azonban, hogy ezen szolgáltatások jelentős része – éppen azok monopol jellege miatt – teljes mértékben szabályozott, a GVH hatásköre pedig jellemzően nem terjed ki a szabályozott tevékenységek vizsgálatára. A GVH ennek megfelelően csak azon esetekben tud fellépni, ha az eljárás alá vont vállalkozásnak megfelelő mozgástere van az adott szolgáltatás nyújtásában – például amiatt, mert az adott tevékenység nyújtásának ára nem szabályozott. 

A vállalatok közötti összefonódások között számos olyan van, amely kifejezetten helyi piacokat érint, azokra gyakorolhat hatásokat. Ezen esetekben a GVH elsősorban azt vizsgálja, hogy az adott fúzió következtében a helyi lakosok szembesülhetnek-e az árak emelkedésével. Amennyiben igen, úgy a káros hatások megelőzése érdekében megtilthatja az összefonódást, vagy a káros hatásokat kiküszöbölő kötelezettségvállalások elfogadásával engedélyezheti azt.

Varosnev